Лікарня

Препарати

Опитування

Який розділ сайту АІС Вам подобається?
 

Хто на сайті

На даний момент 5 гостей на сайті
blog clocks бесплатные часы для сайта
завантаження...
Всеукраїнська науково-практична конференція, 19-20 червня 2013 року Друк E-mail

Вельмишановні колеги!

У СумДУ 19-20 червня 2013 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інфекційні хвороби в практиці лікаря - інтерніста: сучасні аспекти». У рамках конференції було проведено секцію молодих вчених. Програма конференції.

Детальніше ...

 Програма конференції. 

19-20 червня 2013 р. у Сумському державному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти”.

Актуальність обраної тематики конференції обумовлена збільшенням інфекційної захворюваності, як в Україні так і у всьому світі, інфекційна патологія залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів ВООЗ, пов’язане з демографічним вибухом (збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд), а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм. Не обминають ці процеси й Україну.

Сьогодні, як і багато років тому, велику питому вагу пацієнтів, що звертаються за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади, складають інфекційні хворі. До того ж не викликає сумніву інфекційна природа захворювань, які раніше не пов’язувались з інфекційними чинниками: виразкова хвороба, запальні захворювання нервової системи, онкологічні та автоімунні захворювання тощо.

Конференція організована за сприянням Сумського державного університету, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Асоціації інфекціоністів Сумщини, обласної інфекційної клінічної лікарні ім. З. Й. Красовицького.

У форумі прийняли участь біля 200 фахівців різних спеціальностей (інфекціоністи, анестезіологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики - сімейної медицини, організатори охорони здоров’я, спеціалісти профілактичної медицини, викладачі вищої медичної школи і медичних училищ та ін.), які представили не лише нашу область, а й інші регіони України.

Розпочав роботу конференції голова Асоціації інфекціоністів Сумщини, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету, д-р мед. наук, професор М. Д. Чемич.

З вітальним словом та побажанням плідної роботи до учасників форуму звернулася перший заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Н. А. Лисенко, яка зазначила, що інфекційна служба області – одна з тих, в роботі якої спостерігається тісний взаємозв'язок з науковцями Сумщини та фахівцями санітарно-епідеміологічних установ. Спільні зусилля цих служб спрямовані на профілактику інфекційних захворювань, попередження інвалідності населення, забезпечення незнижуючого рівня надання спеціалізованої медичної допомоги, укріплення кадрового потенціалу, підвищення рівня знань медичних працівників області з питань клініки, діагностики і лікування інфекційних хвороб.

Наслідком такої взаємодії є ряд позитивних зрушень, що спостерігаються в регіоні протягом останнього часу. Узгоджені дії керівництва обласної інфекційної клінічної лікарні, як головного закладу інфекційної служби області, та органів влади дали позитивні результати, що підтверджується виконанням запланованих пріоритетів розвитку служби.

Полов’ян К. С. доповіла результати багаторічної науково-дослідної роботи «Клініко-лабораторні та імунологічні зміни при гострих кишкових інфекціях, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, прогнозування та корекція наслідків», в якій відображено сучасні підходи до діагностики та терапії недуги, ефективне використання нанотехнологій, фармекономічного аналізу, системи підтримки прийняття правильних рішень.

У доповіді “Зменшення негативного впливу від медикаментозної терапії” профессор М. Д. Чемич звернув увагу учасників конференції на негативні впливи на організм пацієнта антибактеріальних препаратів та інших часто вживаних медикаментозних препаратів, а саме: збільшення проявів синдрому ендогенної інтоксикації; гепатотоксичний вплив; формування антибіотик-асоційованої діареї або псевдомембранозного коліту; подовження тривалості інтоксикаційного, діарейного і больового синдромів при призначенні на тлі гострих кишкових інфекцій; виникнення алергічних реакцій; пригнічення колонізаційної резистентності слизових оболонок; зниження кількості або знищення штамів облігатної мікрофлори з наступною активацією факультативних і транзиторних мікроорганізмів бактерійного і грибкового походження; штучна селекція штамів бактерій із полірезистентністю до етіотропних засобів і т.д. Навів шляхи та засоби зменшення цих небажаних впливів. Нагадав про загальновідомі, широко використовувані препарати та новітні але ефективні.

Доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти СумДУ, к-т мед. наук Т. П. Бинда у доповіді “Цефалоспорини в амбулаторній практиці” зробила акцент на адекватності вибору стартової антибіотекотерапії та її корекції за антибіотикограмою. Було зазначено про недоцільність застосування антибіотиків при вірусних захворюваннях, використання антибіотикопрофілактики, призначення без показань протигрибкових препаратів. Все це, безумовно, призводить до формування антибіотикорезистентності мікробної флори.

У доповіді “Сучасні підходи до діагностики та терапії поширених гельмінтозів” д-р мед. наук, професор Бодня К. І. (м. Харків) зупинилась на питаннях надання медичної допомоги хворим з глистною інвазією. Доповідач акцентувала на адекватності вибору антигельмінтних засобів та призначення раціональної схеми їх застосування.

Г. М. Дубинська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», (м. Полтава) розкрила сучасні напрямки ефективної терапії при вираженому фіброзі печінки, розповіла про сучасні препарати використовувані при фіброзі.

Доповідь обласного інфекціоніста І. О. Троцької була присвячена організації надання медичної допомоги інфекційним хворим на догоспітальному етапі. Доповідач нагадала присутнім основні показання до госпіталізації.

Безперечно цікавою для слухачів стала доповідь  доцента кафедри інфекційних хвороб СумДУ Н.І. Ільїної “TORCH-інфекції, сучасні принципи діагностики та лікування”. Доповідач наголосила на особливостях обстеження хворих з підозрою на TORCH-інфекції та зупинилась сучасних підходах до лікування.

У своїй доповіді “Реабілітація пацієнтів після масивної медикаментозної терапії в практиці лікаря-інтерніста” доцент Г. І. Кочуєв (м. Харків) зупинився на основних, дуже важливих аспектах масивної терапії, вказав на шляхи попередження та зменшення негативного впливу лікарських засобів.

Інформативною була доповідь головного лікаря обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом Бутенка В. М. “Профілактика професійного ВІЛ-інфікування у медичних працівників”. Доповідач відмітив, що в умовах стрімкового розповсюдження ВІЛ-інфекції серед населення, враховуючи аспекти професійної діяльності, медичні працівники входять до групи ризику щодо інфікування ВІЛ, щороку в Україні біля 5000 з них набувають статус потерпілих під час виконання професійних обов’язків. В.М. Бутенко наголосив на необхідності удосконалення системи навчання персоналу правилам профілактики ВІЛ-інфікування з акцентом на найбільш уразливі групи.

Заступник головного лікаря Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні ім.    З. Й. Красовицького І. П. Ільченко доповіла про методику розроблення та впровадження локальних протоколів медичної допомоги та клінічних маршрутів пацієнта на засадах доказової медицини.

Низка доповідей була присвячена впровадженню у практику лікаря-інтерніста сучасних лікарських засобів, зокрема антибактеріальних препаратів, пробіотиків.

Також працювала секція молодих вчених, на якій було представлено понад 10 доповідей, у тому числі, аспірантів та клінічних ординаторів кафедри інфекційних хвороб СумДУ та інших ВМНЗ (Н. О. Прийменко, м. Полтава; А. П. Голуб, м. Київ; Д. В. Палій, м Вінниця).

У доповіді “Клініко-епідеміологічні особливості Лайм-Бореліозу на Сумщині”   Т. І. Болецька зазначила, що в останні роки випадки цього захворювання реєструються в усіх регіонах України. Вона підкреслила, що відсутність  класичного симптомокомплексу захворювання у частини пацієнтів потребує застосування специфічного обстеження для підтвердження діагнозу та обґрунтувала доцільність включення специфічних імуноглобулінів до схеми обстеження хворих з гарячкою.

В. В. Рябіченко доповів про значення дослідження генотипу ІL-28В у прогнозуванні ефективності лікування хворих на хронічний гепатит С.

В межах конференції відбулась апробація дисертаційної роботи А. І. Піддубної на здобуття ступеня кандидата медичних наук “Імуногенетичні зміни у ВІЛ-інфікованих та клініко-епідеміологічні особливості ВІЛ-інфекції в умовах Північно-Східного регіону України”.

Значна кількість доповідей торкалась різноманітних аспектів діагностики та лікування інфекційних захворювань, які доволі поширені в області.

Доповідачами висловлювалась стурбованість щодо стану своєчасної діагностики інфекційних хвороб, обстеження хворих, їх лікування, надавались конкретні пропозиції щодо удосконалення зазначених питань.

Спеціалісти, які брали участь у конференції, отримали цінний досвід. Окрім надзвичайно великої кількості інформації щодо сучасного стану проблеми, учасники зібрання мали змогу безпосередньо поспілкуватись з колегами та обмінятись думками.

До конференції були надруковані тези. Учасники зібрання одержали пакет документів та сертифікат.

Для впровадження в практику лікувально-профілактичних закладів  конференцією прийнято рішення.

Сайт кафедри http://infection.med.sumdu.edu.ua/ 


 

 
Вгору
© Всі права захищено 2021 АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ СУМЩИНИ
При використанні матеріалів сайту посилання на головну сторінку обов'язкове